De economie en maatschappij zijn volop in ontwikkeling en daar maken wij als aannemer deel van uit. De vraag naar aansluitingen op het elektriciteits-, gas- en waternetwerk neemt door de woningbouwopgave aanzienlijk toe en door diverse marktontwikkelingen verschuift de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van projecten steeds verder richting de aannemer. Dit betekent dat ook van … Read More

Als revisietekenaar kom je te werken bij onze afdeling Kabels & Leidingen in ons onlangs verbouwde en gemoderniseerde kantoorpand op Gorinchem-Oost. Je wordt onderdeel van een team met meerdere revisietekenaars die zich bezighouden met tekenwerk voor onze infrawerkzaamheden. Je gaat onder andere het volgende doen: Het verwerken van aangeleverde meetgegevens in het systeem In AutoCAD ga je tekeningen maken, zodat … Read More

Als projectleider initieer, coördineer en stuur je vanuit een leidinggevende rol één of meerdere infraprojecten door het gehele proces van projectinitiatie tot en met oplevering en nazorg. Je bent verantwoordelijk voor de projectresultaten en geeft leiding aan één of meerdere projectteams. In je rol als projectleider infra ben je veelvuldig bezig met contractbeheer, het opstellen van projectplanningen en projectrapportages. Ook … Read More

Als teamleider ben je de verbindende factor tussen de opdrachtgever en Van Vulpen. Je draagt zorg voor een goede klantrelatie. Dankzij jouw helicopterview ben je in staat om in hectische situaties rust en overzicht te creëren. Wij verwachten van jou dat je het voortouw neemt in het anticiperen op projectontwikkelingen en dat je verbetermogelijkheden binnen jouw afdeling met beide handen … Read More

Als Projectcoördinator Infra zal geen dag hetzelfde zijn. Samen met je collega’s draag je zorg voor de realisatie van (multidisciplinaire) projecten; je bent veelal projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder ineen waarbij je alle facetten voldoende beheerst. Je bent samen met de projectleider verantwoordelijk voor het interpreteren van de klantvraag en deze om te zetten naar uit te voeren acties. Je houdt … Read More

Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale voorbereiding van diverse projecten op het gebied van leidingen en aansluitingen en lever je een belangrijke bijdrage aan de administratieve en financiële afhandeling ervan. Denk hierbij aan: Ontvangst projectmap en bespreken project met opdrachtgever Controle op volledigheid van de aangeleverde documenten Interne voorbereiding: aanvragen verkeersplannen, regelen onderaannemers, haalbaarheid tracé nagaan en afstemmen … Read More

Als engineer ben je verantwoordelijk voor het op een zorgvuldige en technische verantwoorde wijze ontwerpen en uitwerken van technische en soms complexe constructies, eventueel aan de hand van bestekken. Je verstrekt in en extern advies over complexe technische installaties. Daarnaast maak je ontwerpen en/of schetsen in Autocad en vervaardig je (detail)tekeningen ten behoeve van de aanleg van kabel en leiding … Read More

Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een administratief werkvoorbereider die ondersteuning gaat verlenen aan de collega’s van werkvoorbereiding. Je  komt te werken bij één van onze operationele afdelingen die zich bezighouden met vervanging van huisaansluitingen en de aanleg van kabel- en leidingnetwerken. Je levert een belangrijke bijdrage aan de administratieve en financiële afhandeling van projecten. … Read More

Ben jij goed met cijfers en berekeningen maken? In deze functie van calculator infra zal je dan zeker op je plek zijn. Jij gaat namelijk zorgen voor een juiste kostprijsberekening en zult daarnaast ook advies geven. Aan de hand van bestekken, tekeningen en ontwerpen ga je aan de slag met het maken van begrotingen voor infra projecten. Naast de calculaties … Read More

Tijdens je afstudeerstage bij de afdeling Engineering zul jij in eerste instantie werken aan je eigen afstudeeropdracht, een opdracht die je zelf aandraagt. Heb je nog geen opdracht? Geen probleem, dan gaan we samen met jou zoeken naar een geschikt onderwerp. Een mooie bijkomstigheid is dat je zicht krijgt op alle facetten van engineering binnen ons bedrijf. Je zult worden … Read More